Tandimplantat

Tandimplantat är vi på Blanca vana vid och har stor erfarenhet av. Med den senaste kunskapen, tekniken och de modernaste materialen hjälper vi dig.

Tandimplantat är inget ovanligt och med dagens moderna teknik görs det på så bra sätt att det knappt märks eller syns. Vi utvärderar varje enskild patient noggrant och väljer i samråd med patienten bästa metod samt materialval. På Blanca hjälper vi dig lugnt och tryggt, kontakta oss om du har några frågor eller funderingar så kan vi boka in en konsultation på praktiken.

 

 
SENASTE TEKNIKEN

Stor Erfarenhet

Vi har lång erfarenhet av tandimplantat och hjälper dig i dina val. Vi har kunnig personal och arbetar på ett lyhört och professionellt vis.

Moderna Material

På Blanca Dental håller vi oss ständigt i framkant när det kommer till material och teknik, utvecklingen går framåt hela tiden och vi arbetar alltid för att förbättra våra behandlingar.

 

Ytterligare Läsning


 

Vad är tandimplantat

En tand består av krona och rot. Kronan är den del av tanden som syns och roten är den del som ej är synlig och som sitter fast i käkbenet. Att tänder saknas eller behöver ersättas är inget märkvärdigt och kan bland annat bero på olyckor och händelser, genetiska anledningar, sjukdomar samt slitage och hård belastning. Den som förlorar en eller flera tänder upplever oftast obehag och försämrad självkänsla. Tandförlust påverkar inte endast det estetiska, utan även bland annat förmågan att äta och tala. Förlorade tänder kan ersättas med hjälp av konstgjorda tänder och dessa kan vara fasta eller avtagbara. De konstgjorda tänderna fästes därefter vid konstgjorda tandrötter, tandimplantat. Tandimplantat är skruvar av titan som opereras fast i käkbenet. Metallen titan används för sin enastående förmåga att växa fast i käkbenet och fungerar oerhört bra med människans kroppsvävnader.
Det är inte alla som väljer att ersätta saknade eller förlorade tänder. En tandlucka i käkens sida där det ej syns kan vara lättare att vänja sig vid än en saknad framtand. Det man behöver säkerställa är dock balansen i tandraden så att inte tänderna börjar flytta på sig eller luta.

Vem kan få tandimplantat och vad krävs

Konsultation med en tandläkare är viktigt om man är i behov av eller funderar på att ersätta en eller flera tänder med tandimplantat. Det är nämligen inte alla som kan få ett tandimplantat. Det finns ingen övre åldersgräns för tandimplantat, men när det kommer till barn och ungdomar skall de vara färdigväxta innan ett tandimplantat kan bli aktuellt. En del sjukdomar och mediciner, som till exempel benskörhet och strålning mot cancer kan försvåra en behandling med tandimplantat och skjuta upp denna. Tobak är också ett hinder för de som vill genomgå en behandling. Det är av stor vikt att tandläkaren informeras om det aktuella hälsoläget innan behandling påbörjas.
Skall man genomgå en tandimplantatbehandling krävs det att man har ett friskt käkben, eftersom det är där tandimplantatet skall fästas. I de fall där det finns för lite käkben krävs förbehandlingar och undersökningar av specialisttandläkare. I vissa fall krävs det även att vissa tänder dras ut och då behöver käkbenet tid att läka innan man kan påbörja behandlingen.

Behandlingen

Tandimplantatbehandlingen startar med förarbete som består av en ordentlig och genomgående undersökning med röntgenbilder. En ordentlig undersökning behövs för att tandläkaren skall kunna avgöra om tandimplantat kan sättas in eller ej, samt för att reda ut tillvägagångssättet för behandlingen. Tandläkaren måste säkerställa att käkben och tänder är fria från infektion samt att det finns tillräckligt med käkben för att behandlingen skall kunna utföras. Vid de fall där det visar sig att käkbenet ej klarar av en behandling måste benvävnad från ett annat ställe på kroppen transplanteras. När tandläkaren är klar med förarbetet och de eventuella åtgärderna som denna har lett till är utagerade kan själva behandlingen börja.
Insättning av tandimplantat sker med hjälp av kirurgi. Denna kirurgi kan antingen utföras i en omgång eller i två steg. Första steget under en tvåstegskirurgi är att operera in skruven i tandbenet. Därefter placeras en täckskruv ovanpå implantatet som ett skydd och skruven täcks över med slemhinna. Sedan startar läkningsprocessen som är mellan 3 till 6 månader. Under denna tid kan den saknade tanden eller tänderna ersättas med tillfälliga lösningar. Genom tandavtryck tillverkas därefter de nya tänderna som skall fästas i munnen. När skruven har läkt in öppnas slemhinnan och täckskruven tas bort. På den inläkta skruven fästes en distans och på denna placeras en krona (konstgjord del av en tand), bro (en fast tandprotes som ersätter en eller flera tänder och som sitter ihop i ett stycke) eller en helprotes (konstgjorda tänder och ersättning för tandkött och käkben).

En enstegskirurgi utförs på liknande sätt förutom att täckskruven inte täcks över med slemhinna. Tack vare detta kan man direkt efter läkningen påbörja behandlingen med placeringen av den nya tanden. Några dagar efter att ett nytt tandimplantat har satts in kan det behandlade området vara svullet och ömt, vilket kan lindras med vanliga smärtstillande tabletter.
Implantatkirurgi utförs med hjälp av lugnande medicin och tandläkarbedövning. Hur obehagligt behandlingen upplevs eller hur mycket bedövning som behövs varierar från patient till patient. Lider man av tandläkarskräck finns det kliniker med speciella behandlingsprinciper som man kan vända sig till. Tandimplantat känns, upplevs och ser väldigt naturliga ut, dessutom kan de hålla upp till en hel livstid. Daglig rengöring och bra munhygien är dock grunden för att tandimplantatet skall hålla. De nya tänderna skall skötas och kontrolleras regelbundet av en tandläkare eller tandhygienist, precis som med de andra tänderna.

De allra flesta tandläkare lämnar en ekonomisk garanti för kronan eller bron under två år. Tandimplantat har däremot alltid en minsta garanti på minst två år. Därefter lämnar tillverkarna olika långa garantier, ibland till och med upp till livslång garanti. Individuella uppgörelser mellan patient och tandläkare är även förekommande.

Komplikationer

Ibland kan det uppstå komplikationer efter en tandimplantatbehandling. Infektioner Kan uppstå runt tandimplantatet och bakterier kan tränga ner mellan slemhinnan och tanden. Detta kan leda till en kronisk infektion. För att förhindra infektioner är det av stor vikt att munhygienen sköts. En ovanlig komplikation är om tandimplantaten lossnar. Om detta sker under de närmaste månaderna efter behandlingen kan det bero på att implantaten aldrig har växt fast i käkbenet. Lossnar tandimplantatet däremot senare kan det bero på överbelastning. För att minska överbelastningen på tandimplantatet kan en bettskena användas nattetid. Belastning på tänder, broar och kronor leder dessutom till att dessa behöver justeras eller bytas ut efter ett antal år. Implantaten slits dock inte och nya kronor eller broar kan byggas på samma tandimplantat.

Vad kostar tandimplantat

Avgifter på tandimplantatbehandlingar varierar mellan olika kliniker, eftersom prissättningen inom tandvård är fri. Man har rätt att få veta vad en behandling kostar innan den skall utföras. Hur mycket man måste betala för en behandling beror dock på ålder, typ av behandling och undersökning samt kostnaden för dessa. Är man över 20 år har man rätt till ett statligt tandvårdsbidrag. Bidraget består av två delar, den ena delen kallas allmänna tandvårdsbidraget och man får mellan 150 till 300 kronor per år beroende på hur gammal man är. Den andra delen kallas högkostnadsskydd för tandvård, och börjar gälla när tandvården överstiger 3000 kronor inom ett år. Bidraget ges på de delar av kostnaden som överstiger 3000 kronor.