Rotfyllning

På Blanca Dental har vi lång och gedigen erfarenhet av rotfyllningar. Många gånger kan rotfyllning förknippas med stort obehag men med dagens moderna teknik och vårt kunniga team minimeras detta.

Rotfyllning kan bli rätt väg framåt på grund av olika orsaker, till exempel ett svårt kariesangrepp. Vi arbetar med flera olika typer av bedövning och anpassar denna efter samtal med varje patient.

 

Lyhörd & Kunnig Personal

Patienten i Fokus

På Blanca arbetar vi ständigt för att våra patienters resultat och upplevelse ska bli så bra som möjligt. Lyhördhet och proffesionalism är våra ledord.

Stor Erfarenhet

Vi har lång och gedigen erfarenhet och hjälper dig i dina val. Vi skräddarsyr varje behandling efter individens specifika behov.

 

 

 


Ytterligare läsning


 

Vad innebär en rotfyllning?

Inuti en tand finns en mjukvävnad som kallas för tandpulpa och en eller flera rotkanaler. Tandpulpan består av blodkärl och nervvävnad. En skadad pulpa kan yttra sig på flera olika sätt. Molande värk i en viss tand, känslighet för kyla och värme, svullnad eller ömhet är bara en del av de tecken som pekar på en skadad pulpa eller en pulpa som håller på att dö. En levande pulpa är förstås alltid att föredra men tanden går att rädda även om den skulle dö. Rotbehandling och rotfyllning kan vara lösningen vid detta problem. Hål i tanden eller kariesangrepp som det heter på ”tandläkarspråk” kan leda till att pulpan skadas. Även fysiskt trauma mot tanden kan vara en bidragande faktor till detta. Ett fysiskt trauma kan exempelvis bero på att man biter i något hårt eller att tanden har fått ta emot ett slag. Detta kan leda till att tanden går sönder och att pulpan tittar fram – vilket måste behandlas så fort så möjligt. En rotbehandling eller rotfyllning innebär att man tar bort det som har kommit till skada, rengör tanden från bakterier och fyller på rotkanalerna igen. En naturlig reaktion som uppstår när pulpan skadas på något sätt är en inflammation. En inflammation som kroppens eget försvar inte längre kommer åt, och det är denna som man vill få bukt med.

Hur går en rotfyllning till?

Till att börja med borrar tandläkaren försiktigt bort den infekterade mjuka tandsubstansen och rengör tandkronan (den del av tanden som syns i munnen) med preparat som är bakteriedödande. Efterföljande rengörs rotkanalerna med smala små filar som är fastsatta på en roterande borr, samtidigt som de spolas rena med vätska. Tandläkaren kan också rengöra rotkanalerna för hand om detta skulle behövas. För att kontrollera att rotkanalerna blivit helt renrensade brukar tandläkaren efterföljande ta en snabb röntgenbild. Antalet rötter varierar från tand till tand och det tar relativt lång tid att gör en rotfyllning. Exakt hur lång tid det tar beror bland annat på hur många rötter det handlar om och var i munnen tanden sitter. I vissa fall får man gå med en tillfällig bakteriedödande rotfyllning några veckor innan den riktiga rotfyllningen görs, så att man är säker på att alla bakterier har försvunnit innan man åtgärdar skadan. Vid själva rotfyllningen fylls de renrensade rotkanalerna med ett gummimaterial och en typ av cement, som kallas för rotkanalscement – detta för att motverka att nya bakterier ska slå rot i tanden. Vanligtvis gör det inte ont att göra en rotfyllning, men bedövning är något som ges om så önskas. Om man har haft mycket tandvärk redan från start tar bedövningen ibland inte fullt ut. Det kan kännas lite obehagligt och med en viss smärta när tandläkaren borrar ända in till tandnerven. Alla känner inte av denna smärta men gör man det och känner obehag av detta är det möjligt att stanna upp proceduren och även få bedövat själva nerven. Efter att bedövningen verkat fortsätter man det påbörjade arbetet. De flesta brukar bli förvånade när de upptäcker att behandlingen av en rotfyllning sker lätt och smärtfritt. Man brukar kapa ner den rotfyllda tanden till cirka hälften av den ursprungliga höjden för att den ska hålla bättre i framtiden, en rotfylld tand kan nämligen vara lite skör. Efterföljande byggs tanden upp med en fyllning eller en krona. Vanligtvis kommer tandläkaren utföra hela proceduren under ett besök, men ibland kan fler besök behövas.

Påverkas man av behandlingen?

Man kan känna av en viss ömhet i den aktuella tanden efter behandling. Både efter rengöring och rotfyllning, precis som med allt annat har vissa känsligare tänder än andra. Ömheten brukar gå över efter ett par dagar. Känner man smärta eller obehag kan man lindra detta med värktabletter. Skulle tanden kännas öm och irritera under en längre tid eller om man får feber bör man kontakta sin tandläkare för vidare utredning.

Komplikationer vid rotfyllning

Upp till 70 procent av alla rotfyllningar blir lyckade men det kan också uppstå komplikationer.

  • Att rötterna är krokiga, smala eller böjda är en av anledningar till att det kan vara svårt att rotfylla en tand, även placeringen av tanden spelar roll. Ju längre bak i munnen en tand sitter desto krångligare kan det bli att komma åt ordentligt.
  • Käkbenet utanför roten kan bli infekterat. Tanden blir då ganska öm och du kan få en liten samling med var vid området, som en liten hård kula. Detta händer oftast om en rotfyllning inte är riktigt tät och bakterier har trängt igenom.
  • En allergisk reaktion kan uppstå av de preparat som används vid ingreppet.
  • En annan mycket sällsynt komplikation kan vara nervskada.

 

En levande tand kan reparera sig själv från små frakturer, medan en tand som är rotfylld och ”död” inte längre har den egenskapen. Därför har en tand som är rotfylld också lättare för att bli torr och sedan spricka. Om det skulle bli för komplicerat eller att tanden inte blir bra kan din tandläkare skriva en remiss till en rotfyllningsspecialist. En sådan specialist kallas endodontist. Dessa jobbar med specialinstrument och mikroskop. Kvaliteten på en rotfyllning beror helt på hur rent tandläkaren lyckats rensa i rotkanalerna och hur tät han har lyckats få fyllnaden.

Är en rotfyllning nödvändig?

En tand består som sagt av en krona och en rot. Enkelt förklarat är tandkronan den del som syns i vår mun och roten den som sitter ”under” tanden fäst i käkbenet. I roten finns som sagt en eller flera rotkanaler, dessa kanaler leder till rotens slut som kallas för rotspetsen. I rotkanalen sitter tandens mjukvävnad – pulpan. Vid en rotfyllning tar tandläkaren bort pulpan, eller rester av den och rengör rotkanalerna så att tanden kan fungera igen. Den lever inte längre men är fullt duglig. Fördelen med en rotfyllning är att man slipper dra ut tanden och ersätta den med ett tandimplantat. Tanden kan också fungera som vanligt i många år framöver.

I värsta fall leder ett kariesangrepp till en rotfyllning. Genom daglig noggrann skötsel av munhygienen kan du förebygga detta. Tänder som utsätts för trauma kan vara symptomfria i flera månader och också år efter skadetillfället. Det är därför alltid viktigt att gå och få undersökt sina tänder regelbundet för att i tid upptäcka avvikelser.