Akut Tandvård

Akuta bekymmer kan uppstå närsomhelst av en hel rad anledningar. När olyckan är framme hjälper vi på Blanca Dental till på alla vis vi kan.

Det bästa är att ringa oss på 08-305035, mail eller vårt kontaktformulär fungerar också smidigt och snabbt.

 

Vid Akuta Fall:

Kontakta oss:

Telefonnummer: 08-305035

På kvällar och helger:

Kontakta Vårdguiden, tel: 1177

 

 

 

 

 

 

Ytterligare Läsning:Akut tandvård i Stockholm

En del sjukdomar och skador i munnen och i tänderna kan orsaka plågsamma och långvariga smärttillstånd för den som drabbas. Människan har ett väl utvecklat nervsystem för att genom smärtsignaler kunna signalera till oss när något i kroppen inte står rätt till.
I munhålan har vi ovanligt många nerver och är därför mycket känsliga för smärta just där, och det är aldrig en bra idé att nonchalera smärtan eller behandla den på egen hand med värktabletter under för lång tid. Ofta är den kraftiga smärtan ett tecken på ett bakomliggande problem som behöver åtgärdas så snart som möjligt för att inte förvärras ytterligare. Att söka akut tandvård i Stockholm är dessutom att rekommendera alla som lider av plötslig värk i mun eller tänder, eftersom perioder med kraftig smärta kraftigt försämrar livskvalitén och ens allmäntillstånd.

Naturligtvis finns andra tillstånd, som inte är förenade med just kraftig smärta, men som ändå kräver akut tandvård i Stockholm. Därför ska man alltid söka hjälp så snart man misstänker att något inte står rätt till med tandhälsan. Även dessa tillstånd, vilka de än må vara, riskerar ofta att förvärras om man inte söker akut tandvård i Stockholm inom rimlig tid.

Infektioner

Med obehandlade hål i tänderna är det inte ovanligt att de med tiden blir större och djupare. Om hålet blivit tillräckligt djupt blir det omöjligt att få bort bakterierna, även med en mycket noggrann tandborstning. Till slut får man en infektion som orsakar kraftiga smärtor. Inledningsvis upplever man smärtan när man tuggar på tanden, men till slut går smärtan över till att bli kronisk och bultande.

Genom akut tandvård i Stockholm får man till att börja med hjälp med att lindra smärtan och naturligtvis tar man itu med att åtgärda problemet med tanden, och läka infektionen genom lämplig behandling. Det är svårt att på förhand säga vilken typ av behandling som man kommer att genomgå, eller om exempelvis en rotfyllning är nödvändig. En tandläkare kommer att bedöma vilken åtgärd som är mest lämplig för varje enskilt fall.

Det kan också hända att bakterieinfektioner får fäste i munnen på andra sätt än genom hål i tänderna, och även dessa orsakar ofta obehag i form av både smärta och svullnad. Genom att boka akut tandvård i Stockholm ser man till att infektionen inte fortskrider ytterligare och på så sätt orsakar ännu större problem framöver.

Skadade tänder

Tändernas emalj består av ett mycket hårt material för att vi ska klara av att tugga och för att skydda dem. Däremot klarar tänderna inte av vilka påfrestningar som helst, och om man tuggar på något som är alldeles för hårt eller får till exempel slag mot munnen kan det hända att emaljen skadas eller bitar av tanden lossnar. Den del av tanden som finns under den skyddande emaljen är betydligt mer känslig för både missfärgningar och angrepp av karies. Av den anledningen är det viktigt att söka akut tandvård i Stockholm om en skada på tänderna sker.

Allvarliga skador, till exempel om en tand helt lossnar till följd av ett hårt slag eller ett fall, kan ibland återställas om hjälp söks inom inte alltför lång tid. Den lossnade tanden måste då tas med när du uppsöker akut tandvård i Stockholm.

Andra anledningar att söka akut tandvård i Stockholm

Även om det är mycket ovanligt kan det hända att en tandställning orsakar plötsliga besvär när bitar av den lossnar eller går sönder. Detta kan medföra obehag för patienten, och är en klar anledning att söka akut tandvård i Stockholm. Ytterligare en anledning till att snabbt kontakta akutvård är att tandställningens funktion riskerar att försämras om problemen inte åtgärdas så fort som möjligt. En försämrad funktion kan i värsta fall leda till en längre behandlingstid än som ursprungligen var tänkt.

En annan anledning till att man kan behöva söka akut tandvård i Stockholm är om en fyllning från ett tidigare hål har lossnat. Detta kan hända om man till exempel tuggar på något segt som vissa typer av godis. Det är viktigt att även dessa situationer åtgärdas så snart som möjligt, eftersom angrepp av karies annars riskerar att återkomma i hålet. Har man otur kan en fyllning, eller plomb, lossna och sedan råka sväljas ned utan att man själv märker det. Det är inte alltid hålet efter en tappad fyllning orsakar smärta, därför är det viktigt att man själv håller koll på sina tänder och sina eventuella fyllningar.

Att tänka på vid akut tandvård i Stockholm

Precis som med någon annan typ av tandvård och munhälsa över lag, så gäller det även vid akut tandvård i Stockholm att den förebyggande vården är den viktigaste. Man undviker att många besvärliga situationer uppkommer genom att hålla god munhygien och ha en daglig rutin som innefattar tandborstning och tandtråd.

Naturligtvis kan alla drabbas av olyckor, och även den som borstar och sköter sina tänder flitigt kan ändå få hål i dem. När man söker akut tandvård i Stockholm är det viktigt att informera tandläkaren om hur skadan har uppkommit, och att i detalj beskriva den eventuella smärta man upplever. Denna information hjälper tandläkaren att ställa en korrekt diagnos, och ge dig rätt behandling mot dina problem. Om du har behandlat dit problem på egen hand, med till exempel smärtstillande medel, är det viktigt att du även upplyser tandläkaren om detta vid ditt besök. Vissa läkemedel interagerar nämligen med varandra, och det som du eventuellt har medicinerat med kan påverka din behandling.

Mottagningen

På mottagningen arbetar tandläkare och tandsköterskor som har god vana att ta hand om akuta och plötsligt uppkomna problem med mun och tandhälsa. Om du som söker akut tandvård i Stockholm lider av tandläkarskräck (vilket är en vanlig orsak till att problem med tänderna uppstår), är du särskilt välkommen till vårt erfarna team.

Några av tiderna på mottagningen är varje dag reserverade för akuta besök. När du ringer mottagningen uppger du att det gäller akut tandvård i Stockholm, och om möjligt får du en tid samma dag. I övriga fall kommer vi omedelbart att boka in dig för ett besök så snart som möjligt.