Tandreglering

9045

Tandreglering och orsaker

Ortodonti (raka tänder) eller tandreglering behövs i de fall där tänderna har vuxit snett, sitter för tätt eller inte får plats i munnen. Dessa fel beror till största delen på att käkarna är för små eller för stora. Tandreglering kan även utföras om man har öppet bett samt över- eller underbett. Vid överbett står överkäkens framtänder ut en bit framför tänderna i underkäken. Detta kan göra det svårt för läpparna att mötas och tänderna har lättare för att skadas vid fallolyckor. Underbett är tvärtom till överbett, här är det underkäken som biter framför tänderna på överkäken. Vid ett underbett får tänderna svårt att mötas, vilket leder till att man får svårt att bita och tugga. Öppet bett innebär att framtänderna inte har kontakt med varandra. Detta bettfel leder till att man får svårt att bita av och äta. Det är dessutom viktigt att rätta till de tänder vid de fall där gom eller tandkött skadas. Tandreglering kan även användas vid de fall där tänder håller på att växa fel, för att de skall komma fram rätt. Den allra vanligaste orsaken till tandreglering är dock estetiska anledningar. Detta för att av kosmetiska skäl förbättra patientens utseende.
En del patienter kan ibland ha ett så svårt bettfel att det inte går att rätta till med enbart tandreglering. Då kan det bli aktuellt med ortognatkirurgi för att få käkarna att passa ihop. Detta görs vanligtvis i kombination med fast tandställning.

Tandreglering för barn och vuxna

Oftast är det barn och ungdomar som är i behov av tandreglering, detta på grund av att tandläkarna tidigt kan upptäcka problem och fel med barnens tänder och bett. Bettfel hos barn upptäcks oftast när de är i växelbett. Med detta menas att barnet har börjat få permanenta tänder men har även en del mjölktänder kvar. Tandläkaren väljer då att dra ut mjölktänderna för att de permanenta tänderna skall kunna komma fram, eller för att rätta till bettet. De barn och ungdomar som bedöms ha tillräckligt stort bett- eller tandställningsfel får kostnadsfri behandling.
Även vuxna kan få eller bli rekommenderade att rätta till tänderna med hjälp av tandreglering. En del vuxna som väljer tandreglering kan ha tackat nej till behandlingen i sin ungdom. Detta på grund av att tandställningar förr i tiden var stora, synliga och besvärliga. Dagens tandställningar är dock smidigare, lättare samt snyggare. En vuxen som väljer att genomgå tandreglering måste själv stå för kostnaderna. Priset varierar beroende på hur lång och komplicerad behandlingen blir.

Behandlingsprocessen

Innan tandreglering utförs och en tandställning tas fram måste patienten genomgå ordentliga och noggranna undersökningar av bettet, käkarna och ansiktet. Tandläkaren tar röntgenbilder och fotograferar ansikte och tänder samt tillverkar en gipsmodell av patientens tänder. Dessa är till hjälp när behandlingsmetod och behandlingstid utvärderas och bestäms. Därefter startar behandlingen.

Vid en tandreglering är det olika typer av tandställningar som genom tryck på de felställda tänderna skapar möjlighet till flytt för dessa. Denna process går oerhört långsamt, därav långa behandlingstider, oftast mellan ett till två år ibland till och med ännu längre. Det finns inga möjligheter att påskynda en tandreglering. Det kan hända att tänderna tar mer skada om man tillför mer tryck eller spänner tandställningen ytterligare. Ungefär en gång var sjätte vecka bör patientens tandställning kontrolleras och justeras.
De första dagarna efter det att tandställningen har satts in kan patienten känna värk och smärta. Tandställningen kan dessutom under de allra första dagarna skava mot kinden, läppen eller tungan. Det brukar ta ungefär tre till sju dagar att vänja sig vid tandställningen. Patienten upplever tandförflyttningen som ömhet och rörlighet i tänderna.
När behandlingen bedöms vara avslutad tas tandställningen bort. Det tar ungefär ett till två år för tänderna att växa in i det nya läget. Under denna tid måste tänderna hållas på plats för att inte återigen hamna fel. För att kunna hålla kvar tänderna i det nya läget får patienten en avtagbar plastskena för överkäken som skall användas nattetid, eller en tunn tråd som limmas på baksidan av tänderna. För bästa resultat bör plastskenan eller den tunna tråden användas under en längre period. För att en tandregleringsbehandling skall bli så bra och framgångsrikt som möjligt krävs det att patienten följer de instruktioner som tandläkaren ger om kost, tandborstning och tandställning.
Under vissa omständigheter får tandreglering ej utföras. Vid vissa tillstånd som inflammerat tandkött, tandlossning, karies, smärta i ansiktet eller i käkarna, på tänder som saknar emalj eller på misskötta tänder kan inte en tandreglering utföras. Det gäller att först reda ut problemen och åtgärda dessa innan en tandreglering ens kan börja diskuteras.

Garantier

Att tänder vill vandra tillbaka till sitt ursprungsläge är normalt. I samband med att vi åldras är det normalt att tänderna rör på sig och de allra flesta upplever då en naturlig trångställning i underkäksfronten, detta för att tänderna vill vandra mot mitten. Det finns därför inga garantier på att tänderna inte kommer att röra på sig och förblir raka efter en tandregleringsbehandling. Det viktiga att komma ihåg för de som genomgår en tandreglering är att lyssna och genomföra tandläkarens råd och rekommendationer samt använda sig av plastskena eller den tunna tråden.

Olika typer av tandställningar

Det finns två typer av tandställningar, avtagbar tandställning eller fast tandställning. Den avtagbara tandställningen används när man behöver en tandreglering, till exempel när enstaka tänder har hamnat fel. Denna typ av tandställning kan tas bort vid tandborstning och vid intag av mat. En fast tandställning används vid de fall där tänder behöver förflyttas och ställer tänderna i raka led. När man har en fast tandställning måste man vara försiktigt med vad man äter och hur hårt man tuggar. Det kan hända att tandställningen lossnar. Dessutom gäller det att borsta tänderna efter varje måltid eftersom man riskerar att lättare få hål i tänderna med en fast tandställning. Ett alternativt till den synliga fasta tandställningen är den osynliga tandställningen. Denna tandställning sätts fast på baksidan av tänderna och blir då osynlig och påverkar dessutom heller inte tal. Den osynliga tandställningen är bra för de vuxna som arbetar i utåtriktade miljöer med mycket kundkontakt. Det finns även tandställningar som vidgar överkäken, breddar överkäkstandbågen, och som vidgar gommen.