Tandläkarskräck

8765

Att drabbas av tandläkarskräck är otroligt vanligt, nästan hälften av alla vuxna människor känner någon form av rädsla eller oro inför ett tandläkarbesök. Anledningen till att man känner ett starkt obehag inför tandläkarbesöket kan bero på många saker. En av anledningarna är att man inte har kontroll över situationen, man tvingas ligga ner på en brits medan man får hårda instrument i munnen. Det kan kännas obehagligt med smärta och hela atmosfären med starkt ljus och höga ljud. Tandläkarskräck kallas även för tandvårdsrädsla och odontofobi, eftersom alla inte är rädda för just själva tandläkaren, snarare hela upplevelsen. Många människor som lider av tandläkarskräck kan tidigare ha haft dåliga upplevelser som påverkar hela tandvården. Eftersom problemet är så vanligt finns det mycket hjälp att få, och nästan alla som drabbas av tandläkarskräck kan bli av med den.

När bör jag söka hjälp?

Många människor som känner en rädsla inför tandläkarbesöket undviker det också i största grad. Om du själv känner att du har tandläkarskräck är det bra att söka hjälp om din rädsla hindrar dig från att gå till tandläkaren. Det bästa du kan göra i början är att kontakta din tandläkare eller folktandvården. Oftast har personalen riktigt bra koll på tandläkarskräck eftersom det är så vanligt som det är. Tandläkarskräck kan bli ett stort problem om man inte får bukt med det, eftersom man kanske inte vågar ta sig till sina årliga kontroller. Risken kan tyvärr bli att man får stora problem med tänderna eftersom man aldrig besöker tandläkaren. Detta kan resultera i att man i slutändan ändå måste till tandläkaren och då göra en operation eller annan större behandling, dessutom blir det förmodligen mycket dyrare.

Vem drabbas?

Tandläkarskräck drabbar alla typer av människor, men det är vanligast bland yngre kvinnor. Många barn, 1 av 10, känner också en stor rädsla för att gå till tandläkaren. Varför barn drabbas kan precis som för vuxna bero på tidigare händelser. Barn kan också ha blivit påverkade av en vuxen person som har tandläkarskräck. Skräcken för tandläkarbesöket brukar avta när man blir äldre.

Anledningar till tandläkarskräck

Precis som med allt annat finns det olika anledningar till att man drabbas av tandläkarskräck, här är några exempel.

  • Man har ingen kontroll. När man besöker tandläkaren måste man överlåta ansvaret av den egna kroppen till tandläkaren. Detta kan kännas oerhört jobbigt för många människor. Extra jobbigt är det när man inte kan kommunicera eftersom man inte kan använda munnen på samma sätt.
  • Instinkt från förr. För väldigt längesedan var rädsla en reaktion som kunde rädda våra liv. Att bli utsatt för obehagliga situationer kan ge en stark rädsla, något som förr var bra. Egentligen är det mycket förståeligt att man blir rädd eller stressad i just tandläkarmiljön, eftersom man utsätts för både starkt ljus och ovana ljud och känner sig fast. Flyktmöjligheterna är väldigt begränsade.
  • Det är lättare att bli rädd än det är att bli av med sin rädsla. Det kan räcka med en enda negativ tandläkarupplevelse för att man ska ha en negativ syn på besöken. Oftast krävs det flera behandlingar därefter för att kunna ändra sin uppfattning och göra besöket till något positivt.

 

Hur behandlar man tandläkarskräck?

Det första steget för att kunna bota tandläkarskräck är att erkänna för sig själv att man har just detta problem. När man har accepterat detta är det bra att kontakta sin tandvård. Idag är tandläkarskräck såpass vanligt att hjälp finns att få på de flesta mottagningar. Oftast får man hjälp av både en tandläkare och en psykolog, det är viktigt att prata om och berätta precis hur man känner. Det finns många olika sorters behandlingar att få, men oftast kombinerar man ett flertal. Behandlingarna kan vara kognitiv beteende terapi, avslappningsbehandling, samtalsterapi, lustgas och ångestdämpande mediciner för att nämna några. Innan man ger ut mediciner vill man dock pröva de andra behandlingar, eftersom mediciner endast dämpar, de tar inte bort problemet. För att den tandläkarrädda personen ska känna sig trygg genomförs undersökningarna i lugn och ro. Tandläkaren gör en vanlig tandundersökning men på ett mycket avslappnat sätt så att den drabbade personen känner att denne har full kontroll över situationen. Det är så behandlingen oftast startar, man vill skapa nya och positiva upplevelser och ta bort de gamla och negativa.

Oftast kombinerar man tillvänjningsbehandlingen med avslappning. Man får då lära sig att slappna av i sina muskler och lära sig att andas på ett visst sätt. Denna avslappningsbehandling tillämpas sedan tillsammans med en tillvänjning.

Om den rädda personen verkligen inte skulle klara av en undersökning med enbart en tillvänjningsbehandling och avslappning, kan man ibland använda sig av lustgas. Då får personen andas in lustgas, något som slappnar av och ger ro åt personen. Personen i fråga är dock helt vid medvetande och med under undersökningen, men känner ingen stress eller rädsla. Tanken är såklart att minska på lustgasen mer och mer till dess att den inte behövs längre.

Viktigt att ta kontroll över problemet

Att regelbundet gå till tandläkaren är oerhört viktigt, det är lätt att man annars får problem med både tänderna, tandköttet och käkarna. Många som lider av extrem tandläkarskräck undviker att besöka tandvården i flera år, trots starka smärtor i tänder och mun. Om du skulle känna av en liten smärta i någon tand eller ha ett blödande tandkött kan det ibland vara ett mycket större problem än du först trodde. Tandlossning, besvärliga visdomständer och tandsten är vanliga åkommor som kan bli väldigt allvarliga om du inte får professionell hjälp. Idag är tandläkarskräck så vanligt att du kan få bra hjälp på nästan alla tandläkarkliniker. Det finns även privatägda tandläkare som specialiserar sig på tandläkarskräck och som erbjuder bra behandlingar, både för dig med rädsla, men även för den som inte har några problem alls.

Efterarbete

Om du har fått behandlingar och blivit fri från din tandläkarskräck är det ändå viktigt att följa upp. Regelbundna besök till tandläkaren är nödvändiga för att du inte ska falla tillbaks i gamla vanor. För att ha en frisk mun med fina tänder är tandvård ett måste.