Statlig tandvårdsförsäkring

8500

Att ta hand om tänderna är något som känns självklart för många, men ibland händer det att man slarvar och måste fixa till något hos tandläkaren. I Sverige är tandvården kostnadsfri upp till det år man fyller 19, i vissa län i några år till. Om man är helt oförsäkrad efter detta kan det kosta en hel del att besöka tandläkaren. Det finns flera olika försäkringar att välja mellan för att slippa höga, oplanerade kostnader, bland annat kan du välja en statlig tandvårdsförsäkring.

Det finns olika former av statlig tandvårdsförsäkring eftersom landstingen ansvarar för den egna folktandvården, men de flesta är väldigt lika och fungerar som ett tre års abonnemang. Det kan dock ändå vara bra att kolla upp hur just din tandvårdsförsäkring kommer att se ut hos din folktandvård.

Om du vill ta del av en statlig tandvårdsförsäkring kommer din tandläkare att undersöka hur din tandhygien ser ut. Ju bättre du sköter dina tänder, desto mindre får du betala. Det finns en hel del faktorer som kollas upp när tandläkaren ska bestämma hur din kostnad kommer att se ut. Det handlar bland annat om antalet nya hål i tänderna under den senaste tiden, hur dina gamla fyllningar ser ut och så vidare. Det finns även andra faktorer som påverkar, som till exempel piercingar som rör tänderna, snus eller rökning, tandgnissel och så vidare. När dina tänder undersökts görs en bedömning och du får reda på om du kan ta del av en statlig tandvårdsförsäkring eller inte. Det är sällsynt att inte få ta del av en statlig tandvårdsförsäkring, detta händer oftast när tandhälsan är speciellt svårbedömd eller om personen redan omfattas av särskilda regler inom tandvården.

I och med att man tecknar ett avtal får man även ett egenvårdsprogram med ett antal punkter och krav. Genom att följa sitt egenvårdsprogram kommer man att förbättra sin tandhygien och på så sätt kunna sänka sin månadskostnad om man vill skriva ett nytt avtal efter tre år. Med hjälp av en statlig tandvårdsförsäkring får du regelbunden tandvård under de tre åren som avtalet gäller. Den omfattar förutom egenvård även förebyggande vård samt behandlingar och undersökningar. Det mesta som går att göra ingår i avtalet som till exempel tandlagningar och utdragningar. Även akutbesök i hela landet ingår. Det som inte ingår är kosmetisk tandvård.

Statlig tandvårdsförsäkring är inte samma sak som det statliga tandvårdsstödet

Den statliga tandvårdsförsäkringen kallas även för ”Frisktandvård” och är den försäkring som beskrivs ovan. Det finns även ett statligt tandvårdsstöd som hjälper dig med bland annat alltför höga kostnader. Folktandvården och majoriteten av de privata tandläkarna är kopplade till Försäkringskassan. Det är Försäkringskassan som hjälper dig med kostnaderna genom det statliga tandvårdsstödet. Stödet består av tre delar. Den första delen är ett allmänt tandvårdsbidrag som ska hjälpa dig med undersökningar och den andra delen är ett speciellt tandvårdsbidrag för personer med sjukdomar och funktionsnedsättningar. Den tredje delen är ett skydd mot höga kostnader som kan uppkomma och kallas även för tandvårdsersättning.

Allmänt tandvårdsbidrag

För att använda tandvårdsbidraget kontaktar man sin tandläkare eller klinik och säger att man vill använda tandvårdsbidraget. Det handlar om 150-600 kronor per år, beroende på ålder och vilket bidrag man är berättigad till. Det går även att spara på bidraget under ett år för att kunna använda sig av två bidragssummor. En förutsättning för att kunna ta del av tandvårdsbidraget är att man är inskriven hos Försäkringskassan.

Till skillnad från andra bidrag så fungerar tandvårdsstödet på det sättet att man får ett nedsatt pris. Du får inga pengar hemskickade eller liknande. Även här gäller inte tandvårdsstödet för estetisk tandvård som till exempel tandblekning.

Skydd mot höga kostnader med tandvårdsersättning

Med tandvårdsersättningen kan du få 50 % rabatt om kostnaderna hamnar på mer än 3000 kr. Hamnar de på mer än 15000 kr kan du få 85 % rabatt. Kostnaden beräknas efter referenspriser och inte efter de priser som tandläkaren har.

Lite enklare förklarat: Allt efter 3000 kr får du 50 % rabatt på. Därefter får du 85 % rabatt på allt som kommer efter 15000 kr. Du kommer alltså alltid att behöva betala minst 3000 kr själv.

Kostnader som hamnar på över 15000 kr räknas alltså med bägge rabatterna för sig och är dessutom baserade på referenspriserna för själva behandlingarna. Eftersom det råder fri prissättning inom tandvården får tandläkarkliniker sätta sina egna priser. Då det kan vara stor skillnad på priserna gäller referenspriserna för högkostnadsskyddet. Om tandläkarpriset är större än referenspriset måste du stå för mellanskillnaden. Om det är svårt att förstå reglerna kan du alltid be personalen hos tandläkarkliniken att ge en ungefärlig kostnad för hela behandlingen, inklusive tandvårdsersättning. Ett kostnadsförslag är aldrig bindande. Skyddet mot höga kostnader har du oavsett om du har statlig tandvårdsförsäkring eller inte.

Privat tandvårdsförsäkring istället för statlig tandvårdsförsäkring

Förutom statlig tandvårdsförsäkring finns det även tandvårdsförsäkringar genom andra företag. En privat försäkring brukar generellt sett vara dyrare än en statlig tandvårdsförsäkring. Den påverkar dock inte din möjlighet att få ta del av det statliga tandvårdsstödet. En privat försäkring täcker inte heller estetisk tandvård.

Behöver jag verkligen tandvårdsförsäkring?

För att svara på frågan kortfattat: Ja, oftast behöver du en tandförsäkring. Utan en försäkring kan hål i tänderna snabbt leda till ännu större hål i plånboken. Med hjälp av statlig tandvårdsförsäkring kan du även få hjälp att själv ta hand om dina tänder på bästa sätt. Detta tillsammans med regelbundna undersökningar och kontroller ger dig sedan en bra grund att stå på om du vill avsluta abonnemanget efter tre år. Om du har förbättrat tandhälsan kan du även få en lägre månadskostnad på nästa avtal, åtminstone om du vill fortsätta med en statlig tandvårdsförsäkring.

Tänderna påverkar mer än bara din munhygien. När tänderna gör ont kan de ge stora effekter på en mängd andra områden. Tandvärk kan till exempel få dig att sova dåligt om nätterna, undvika viss typ av mat eller att inte äta överhuvudtaget och orsaka besvär som huvudvärk och nedstämdhet. Med en statlig tandvårdsförsäkring kommer du snabbt att hitta och kunna behandla problemet utan att det kostar alltför mycket pengar.