Snarkning

9100

Vad är egentligen snarkning och varför snarkar vi?

Att snarka blir mer och mer en folksjukdom. Det finns många bakomliggande orsaker till att vi snarkar. Denna åkomma drabbar inte bara dig själv utan hela familjen. Man kan snarka via halsen eller via näsan, eller både och. Snarkning uppstår vanligast när trycket i halsen ökar vilket medför att gomseglet och den mjuka gomplattan börjar vibrera. Ljud som uppstår av dessa vibrationer kallas snarkning. Ju högre det snarkande ljudet är, desto smalare öppning halsen har man. I vissa fall kan ljudet från en snarkande person komma upp i hela 80 decibel. Snarkning via näsan beror ofta på för trånga eller sneda näsgångar, svullna slemhinnor, stora näsmusslor eller polyper som stör och täpper till näsvägarna. Snarkning är en vanlig åkomma, det allra flesta som snarkar är män. Cirka 10 % av alla män i åldern 30-40 snarkar i snitt varannan dag. Hos män mellan 50 och 60 år är andelen den dubbla. Kvinnor snarkar självklart också men i en något mindre omfattning. Kvinnor börjar oftast snarka då de når klimakteriet, innan dess skyddas de av det kvinnliga könshormonet progesteron. En studie har visat att efter 60 års ålder sker en liten minskning hos båda könen. Att man snarkar kan bero på många olika faktorer. Övervikt, alkoholpåverkan, trånga luftvägar, täppt näsa vid förkylning eller att du helt enkelt bara ligger i en viss ställning.

Social och medicinsk snarkning

Det finns två olika former av snarkning, vilka kallas för social och medicinsk. Medicinsk snarkning kan ge andningsuppehåll vilket kan vara mycket farligt. Social snarkning är inte farlig på så sätt. Den sociala snarkningen går att behandla på egen hand med olika plåster, sprejer, gurgelvatten eller snarkskena. En snarkskena kallas även apnéskena och kan förhindra snarkning genom att vidga andningsvägarna samtidigt som den hindrar tungan från att falla bakåt. En snarkskena är en typ av plastskena som du trycker fast över dina tänder under nattetid.

Sömnapné är farlig snarkning

I normala fall när du sover slappnar de muskler som reglerar övre luftvägarna av. Om det slappnar av alldeles för mycket blir de övre luftvägarna trånga och en del människor börjar snarka. Man kan få andningssvårigheter om luftvägarna täpps till, och det är detta som sker vid en sömnapné. En sömnapné är alltså ett kort andningsuppehåll som varar 10 sekunder eller ibland längre. Flera hundra gånger per natt kan detta uppstå. Sömnapné är något som är mycket ansträngande för både hjärnan och hjärtat. Om man lider av sömnapné måste man kämpa för att andas normalt vid varje apné och det uppstår minst 4 procents nedsättning av blodets syresättning vid varje andningsuppehåll. Varje natt störs din sömn av detta och trötthet under dagen är ett faktum. En trötthet som påverkar din livskvalitet i det stora hela. En snarkning, följd av en kort tystnad och därefter en flämtning eller en högljudd frustning och sen att man börjar andas på nytt är tydliga tecken för sömnapné. Dagens forskning visar att snarkning och sömnapné är förknippat med många allvarliga medicinska tillstånd. Om man inte behandlar snarkning och sömnapné kan det i framtiden ge utslag för högt blodtryck, olika hjärtsjukdomar, stroke, diabetes och även depression. Mer än 35 procent som lider av sömnapné lider också av högt blodtryck. Sömnapné går att behandla med en mycket effektiv behandlingsform. Denna behandling går ut på att tillför tryckluft in i näsan, så att luftvägarna hålls öppna via en utrustning man har bredvid sängen. Detta kallas för en övertrycksbehandling. Den här behandlingen är inte beroende av några läkemedel eller några kirurgiska ingrepp och har hjälpt hundratusentals människor världen över.

Vad kan man själv göra åt sin snarkning?

Det är mest vanligt att man snarkar när man ligger på rygg, därför kan man om det går försöka undvika detta. Är man van att sova på rygg kan detta ibland ta lite tid. Ett ganska så roligt ”trick” för att undvika att sova på rygg är att sy in en tennisboll i pyjamasen så du störs varje gång du hamnar på rygg. Det finns också färdiga kuddar eller liknande man spänner fast på ryggen, som kan köpas i hälsokostaffärer. En vanlig orsak till att man snarkar är som sagt övervikt, det finns många överviktiga som har gått ner några kilo och deras snarkning har då minskat väsentligt. Känner man att man är trång i näsan kan en speciell nässpray skrivas ut av en läkare. Denna nässpray vidgar så att det inte längre blir så trångt. Är det riktigt trångt i näsan och denna spray inte hjälper kan en operation inne i näsan bli aktuell. Är du rökare och snarkar kan detta var en av huvudorsakerna. Att sluta röka ger mycket stora hälsovinster både för dig själv och din omgivning.

Snarkning hos barn

Cirka en tiondel av barn i förskoleåldern snarkar. En av de vanligaste orsaker till detta är att lymfvävnad i halsmandlar och körtlarna bakom själva näsan är en aning förstorade. Detta kan bero på att barnet ofta är förkylt eller lider av irritation i halsen såsom halsfluss. Dessa förändringar i näsa och hals försvinner ofta av sig själv ju äldre barnet blir. Barnet kan också ha en medfödd trång passage för luften genom näsa och svalg. Förstorade polyper skapar bland annat en trång passage. Snarkar barnet kraftigt eller lider av andningsuppehåll, så kallad sömnapné, kan detta i längden leda till att barnet inte växer eller ökar i vikt som det ska. Barn kan liksom vuxna snarka av en tillfällig förkylning vilket är helt normalt. Om barnet snarkar ofta, mer än varannan natt bör man kontakta sin läkare för vidare utredning.

Sluta snarka redan idag!

Snarkning är ett fenomen och i grunden ingen sjukdom men ofta kan den ha negativ inverkan på hälsan, orken och energin. Sömn är en av de viktigaste faktorerna för att vi ska må bra och fungera optimalt. Snarkning orsakar störd nattsömn, något som påverkar både dig och dem i din närhet. Därför är det läge att sluta snarka redan idag. Det finns många hjälpmedel att ta tillhand och hjälpen på traven finns om så önskas.