Priser Tandvård

Blanca Dental är ansluten till Försäkringskassan. Vi erbjuder våra tjänster till de referenspriser som Tandvårds- och Läkemedelsverket har fastställt vilket innebär att en behandling hos oss kostar lika mycket som motsvarande behandling hos Folktandvården.


Allmänt Tandvårdsbidrag

Här kan du utnyttja både ditt allmänna tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd i enlighet med det statliga tandvårdsstödet.


Är du 20- 29 år blir bidraget 300 kr per år – 600 kr under två år.
Är du 30-74 år blir bidraget 150 kr per år – 300 kr under två år.
Är du 75 år och äldre blir bidraget 300 kr per år – 600 kr under två år.


Du kan spara ditt tandvårdsbidrag i max två år. När du vill använda dig av tandvårdsbidraget meddelar du det vid ditt besök hos oss.


Högkostnadsskydd

För kostnader på 3 001-15 000 kronor får du 50 % genom tandvårdsersättningen. Kostnader överstigande 15 000 kronor ersätts till 85 % av Försäkringskassan.


Särskilt Tandvårdsbidrag

Börjar gälla from 20130101.
600kr per halvår.
Det särskilda tandvårdsbidraget riktar sig till personer som har sjukdomar eller funktionsnedsättningar som tandvård kan hjälpa dessa att behålla en god tandhälsa. Tandläkaren eller tandhygienisten bedömer om patienten har rätt till bidraget.


Referenspriser på de Vanligast Förekommande Behandlingarna

För fullständig prislista besök Tandvårds- och Läkemedelsverkets hemsida: http://www.tlv.se/tandvard/referensprislista/

 

Har du ytterligare frågor om pris? Tveka inte att slå oss en signal, komma förbi eller maila.