Medarbetare

Här kan du läsa kortfattat om all vi som arbetar med Blanca Dental.
Välkommen till oss på praktiken!

 

Gun-Britt Mattson

Legitimerad tandhygienist sedan 1989. Gedigen erfarenhet inom parodontologi och förebyggande tandvård.

Karina Toro Escobar

Tandläkarexamen från Umeå Universitet. Erfarenhet inom akuttandvård, estetisk tandvård, kirurgi, och tandvårdsrädsla (tandbehandling under medicinering med ångestdämpande). Karina har vidareutbildat sig inom estetisk tandvård, kirurgi och implantatbehandling. Utför större protetiska rekonstruktioner.

Vanosheh Naseh

Erfarenhet inom allmäntandvård, akuttandvård och estetisk tandvård både i Sverige och i Norge. Vanosheh har gått vidareutbildningskurser inom rotfyllningsterapi och restaurativ behandling och protetik.